logo 3tecky.cz

…?


nové…

mé různé…


Valid HTML 4.01!
Download Opera

PORTÁL, ODKAZY, BOOKMARKS…

web zprovozněn 1.2.2001 / překopáno k 18.7.2003
 
 
kompletní výpis odkazů dle » [ abecedy ]   [ sekcí ] «
web, programování
[ws] WellStyled.com
http://www.wellstyled.com/ nefunkční link!?!
D?lna CSS & WebDesignu - Pixy zas nem?l co d?lat ;) uk?zky r?zn?ch postup?, trik? a re?en? v CSS, HTML a JavaScriptu. Prvn? vla?tovka v tomto sm?ru u n?s…
Barevné schéma
http://www.pixy.cz/apps/barvy/ nefunkční link!?!
Na t?to str?nce si m?ete vyhr?t s barvami pro v? web. Jednoduch? ovl?d?n? me u?arovalo…
BenchJS: test the JavaScript Speed of your PC
http://www.24fun.com/downloadcenter/benchjs/benchjs.html nefunkční link!?!
javascriptov? test rychlosti va?eho prohl?e?e - muj dopadl takto: opera 7.23 20.0 x IE 6 34:13 / a bak nenadavejte na IE
CCS creator -> Page Layout
http://www.csscreator.com/version2/pagelayout.php nefunkční link!?!
automatick? gener?tor n?vrhu str?nky - absolutn? jednoduch?; za?krtnete jak? chcete prvky, p??padn? zvol?te velikost a barvu a pak u? jen st?hnete nab?dnut? html a ccs
Color Blender
http://meyerweb.com/eric/tools/color-blend/ nefunkční link!?!
dopln
color palette creator
http://slayeroffice.com/tools/color_palette/ nefunkční link!?!
dal?? ud?l?tko pro srovn?n? palety barev
ColorMatch Remix
http://color.twysted.net/ nefunkční link!?!
velice cool mixov?tko barev pro v? web - n?co podobn?ho zde m?m u? od Pixyho, ale tohle je dle m? jest? lep?? :)
Copywriting - jak psát úspěšné obchodní texty
http://copywriting.martyweb.cz/ nefunkční link!?!
studijn? materi?l…
CSS - kask?dov? styly
http://dusan.pc-slany.cz/internet/css_uvod.htm nefunkční link!?!
velmi slu?n? ud?lan? p?ehled CSS, v?etn? mo?n?ch odli?nost? v NN a IE...
CSS2 podpora u prohlížečů
http://macedition.com/cb/resources/abridgedcsssupport.html nefunkční link!?!
vy?erp?vaj?c? p?ehledn? tabulkafun?nosti vlastnost? CSS2 v r?zn?ch prohl?e??ch - a to: Windows IE 6; MSN for Mac OS X; Mac IE 5;Gecko;Opera 7; Safari, Konqueror, OmniWeb 4.5;Omniweb 4.05; OmniWeb 4.1 beta 2+ to 4.2 inclusive; iCab 2.6
Czech XOOPS Support Site
http://xoops.zpc.cz/modules/news/ nefunkční link!?!
Redak?n? syst?m Xoops se mi l?b? a tak nen? jin? mo?nost ne? si ho zabukovat touto oklikou, je? je ur?ite v?hodn? :)
Dotazování různých Google serverů
http://www.jakpsatweb.cz/aplikace/googledance/ nefunkční link!?!
opět utilitka u Yuhůůa
eArea
http://www.sony-youth.com/software/eArea/ nefunkční link!?!
Jednoduch? web-based textov? editor - funguje pod Explorer, Firefox/Mozila and Safari/Konqueror. Opera chyb?, ale douf?m, ?e verze 9 ji dostane i do tohoto serznamu. Obsahuje jen formatovani textu na tu?n?, kurz?vu, podtr?en? a zarovn?n? vpravo, vlevo, stred a justify. (pomocn?k - html wysiwyg)
EasyPHP
http://www.easyphp.org/ nefunkční link!?!
Kompletn? instala?n? bal?k k rozb?hnut? serveru Apache na lok?le - obsahuje Apache server, MySQL database, PHP, MyPHPAdmin a p?r v?c? nav?c…
GetContentSize
http://www.holovaty.com/tools/getcontentsize/ nefunkční link!?!
pro webmastery: skript?k kter? zjist? pod?l textu na zvolen? str?nce - ??m v?ce, t?m l?pe
Google Position Zjist?te si svou pozici v Google
http://www.vitdlouhy.cz/gp/index.php nefunkční link!?!
utilitka pro webmastery, je? urychl? zji??ov?n? pozic str?nek v Google
HotScripts
http://www.hotscripts.com/ nefunkční link!?!
archiv skript?, kategorie - ASP, C/C++, CFML, Flash, Java, Javascript, PHP, Perl, Python, Tools, XML... d?le odkazy na knihy, ?asopisy, on-line komunity, tipy a triky a servery t?chto kategori?...
HTML kompatibilita IE vs. NN
http://tady.cz/shim/aboutnetsc.htm nefunkční link!?!
str?nky o rozd?lech v JavaScriptech na IE a NN...
ieCapture
http://www.danvine.com/iecapture/ nefunkční link!?!
Test zobrazen? va?ich str?nek ve ?ty?ech verz?ch Internet Exploreru (4.01, 5.01, 5.5, 6.0), Firefoxu a tak? Ope?e 7.23.
KAB.CZ - Tagy META - Gener?tor
http://www.kab.cz/metatags/genhead.php nefunkční link!?!
gener?tor metatag? na jedn? z ?esk?ch str?nek
Kam za?adit WWW str?nky?
http://www.lf1.cuni.cz/~kocna/kam-www.htm nefunkční link!?!
velmi dobr? seznam katalog? str?nek s jejich klady a z?pory, servery jak CZ, tak i sv?tov?, obecn? i odborn?...
Layout-o-Matic
http://www.inknoise.com/experimental/layoutomatic.php nefunkční link!?!
CCS2 generator zakladniho vzhledu stranky (layoutu) / je to vec proflakla, ale pred chvili jsem to nemohl najit, tak si to sem hodim…
Listamatic: one list, many option
http://css.maxdesign.com.au/listamatic/ nefunkční link!?!
Seznam navigaci s pou?it?m ccs - sta?? si jen vybrat…
Little boxes
http://www.thenoodleincident.com/tutorials/box_lesson/boxes.html nefunkční link!?!
dalsi CCS2 layouty… / doplnim pozdeji
Mouseover DOM Inspector
http://slayeroffice.com/tools/modi/v2.0/modi_help.html nefunkční link!?!
javascript do opery, je? si m?ete d?t jako tla??tko do n?kter? li?ty - po na?ten? tohoto JS se v?m bude na prav? stran? okna zobrazovat v?e o elementu, na kter?m je kurzor my?i…
nameboy | free domain name search
http://www.nameboy.com/ nefunkční link!?!
gener?tor jm?na dom?ny ze dvou slov + p?id?v? ?ast? p??pony u t?chto slov - pro dom?ny COM, INFO, NET, ORG, BIZ, CC, TV a US
Opera7wiki: WebDevToolbar
http://nontroppo.org/wiki/WebDevToolbar nefunkční link!?!
velmi u?ite?n? toolbar pro tvorbu webu v Ope?e (min. verze 7 - jak klasick? vychyt?vky (doplnit) tak i specialitky (doplnit)
Optimalizace pro vyhled?va?e
http://seo.php5.cz/ nefunkční link!?!
prolez kv?li legii
osCommerce - open source shop e-commerce solution
http://www.oscommerce.com/ nefunkční link!?!
free internetovy obchod pod PHP a MySQL :) - znacim do budoucna…
PageRank Checker
http://www.pagerank.net/pagerank-checker/ nefunkční link!?!
najv?te tam a? 20 adres a vypadnou v?m jejich GPR udaje…
Pandora
http://www.pandora.cz/ nefunkční link!?!
server ur?en? k zakl?d?n? a spravov?n? konferenc? rozes?lan?ch e-mailem - tzv. mailinglist?...konference PHP/FI a programovani v PHP
PHP resource Scripte
http://www.php-resource.de/scripte/ nefunkční link!?!
nemeck? str?nky s odkazy na skripty - ASP, PHP, JavaScript, Perl, DHTML, SQL, WAP, JAVA, MYSQL...
php-script-archiv - phpwelt.de
http://www.phpwelt.de/archiv/ nefunkční link!?!
n?meck? archiv PHP skript? rozd?len? do 38 (zat?m) kategori? - counter, forum & boards, portal, kalender...
Planet Source Code
http://www.planet-source-code.com/ nefunkční link!?!
doplnim pozdeji
Pozice ve vyhled?va??ch
http://www.2mstudio.cz/pozice-ve-vyhledavacich nefunkční link!?!
Zadejte ?et?zec, zadejte svou str?nku a vypadne v?m na jak? pozici je v n?sleduj?c?ch vyhled?va??ch: Google, Jyxo, Seznam, Morfeo, MSN, Yahoo! a AltaVista
Programov?n? v jazyku Turbo Pascal
http://home.pf.jcu.cz/~edpo/program/program.html nefunkční link!?!
cituji: Tento dokument je m?rn? upraven?m p?episem skripta 'Programov?n? v jazyku Turbo Pascal', vydan?ho v roce 1993 na Pedagogick? fakult? Jiho?esk? univerzity v ?esk?ch Bud?jovic?ch. Skriptum je ur?eno pro pot?eby v?uky ?vodn?ho kursu programov?n?, kter? absolvuj? poslucha?i u?itelsk?ch obor? s aprobac? informatika v prv?ch dvou semestrech studia. Nezab?v? se popisem ovl?d?n? v?vojov?ho prost?ed?, n?br? v?kladem prost?edk? a metod programov?n? v jazyku Turbo Pascal pod opera?n?m syst?mem DOS….
S?mantika - prav? v?znam html zna?ek
http://www.semantika.name/ nefunkční link!?!
p?e??st, zapamatovat a dodr?ovat!
SEO Analyzer
http://www.sitening.com/tools/seo-analyzer/ nefunkční link!?!
moc peknej seo analyzer - moje weby dopadly spatne (no 60 a 70 bodu) - takze budu upravovat…
Simple Machines
http://www.simplemachines.org/ nefunkční link!?!
dob?e vypadaj?c? free PHP a MySQL f?rum, mo?e vychyt?vek (z klasick?ch - kalend?r, ?e?tina, RSS…); t?eba se jednou shod?
SQL vs. ORACLE rozd?ly
http://www.webucator.com/resources/sql/reference.html nefunkční link!?!
rozd?ly ve funkc?ch mezi psan?m k?du v klasick?m sql oproti oracle.
téměř vše o WWW.kosek.cz
http://www.kosek.cz/ nefunkční link!?!
str?nky autora (nejen) knihy o PHP, sekce - HTML, DHTML, XML, PHP, CGI, ASP, download…
The PHP Resource Index
http://php.resourceindex.com/Complete_Scripts/ nefunkční link!?!
podkategorie kompletn?ch skript?, n?kter? jsou za prachy, jin? free a hlavn? kv?li nim si tuto str?nku linkuju…
The Uniform Server
http://www.uniformserver.com/ nefunkční link!?!
Features: Apache2, PHP 4, MySQL 4 , PERL 5 - teda k datu 30.1.2004
TinyMCE
http://tinymce.moxiecode.com/ nefunkční link!?!
TinyMCE je javascriptov? HTML WYSIWYG editor, kter? m?e b?t velmi jednodu?e integrovan? do libovoln?ho CMS syst?mu.
Tvorba webu
http://www.tvorba-webu.cz/ nefunkční link!?!
Tvorba webu je webzine pro ty, kter? zaj?m? tvorba www str?nek (naleznete zde n?vody jak na XHTML, CSS, PHP, JavaScriptu a dal?? webov? technologie) - v?dy n?vod a hotov? ?e?en?. Sekce: HTML - Z?klady; CSS; styly; JavaScript; DOM; PHP; XML; Grafika
UniRed - unicode editor pro Win 95/98/NT/2000
http://www.esperanto.mv.ru/UniRed/ENG/ nefunkční link!?!
kone?n? sem na?el editor html, kter? zvl?d? UNICODE (UTF-8) k?dov?n? s t?m, ?e rusk? znaky jdou ??st a ps?t jako rusk? znaky :) (ofitext - unicode plain text editor for Windows 95/98/NT/2000)
W3 Dev Menu
http://tobyinkster.co.uk/opera nefunkční link!?!
menu s r?zn?mi n?stroji pro webmastery, kte?? pou??vaj? Operu i pro lad?n? - doporu?uji si tak? doinstalovat z techto str?nek "nov?" tla??tka (ping, trace, Up… )
WAMP5 - Wampserver
http://www.wampserver.com/en/index.php nefunkční link!?!
Instala?ka v?eho pot?ebn?ho k rozjet? serveru na sv?m lok?ln?m PC - Apache, PHP, Mysql, MySQLadmin - alternativa k EasyPHP a UniServer
Web Page Analyzer
http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/ nefunkční link!?!
Analyzuje va?i str?nku dle zji?t?n?ch dat - vlastni kod, img, javascriptu, css a doporu?? nejak? ?pravy…
WebGuru - informace o PHP
http://www.webguru.cz/ nefunkční link!?!
Tak tento server o PHP se povedl - nev?m zda na n?m m?m nejradeji ?l?nky, kr?tk? zpr?vy nebo geni?ln? odkazovn?k. Douf?m, ?e to vydr?? i nad?le...
XAMPP
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html nefunkční link!?!
Dal?? snadn? cesta k nainstalv?n? Apache, PHP, MySQL + Perlu na v? PC - tentokr?t i pro Linux, Windows, Mac a Solaris (alternativa k EasyPHP, UniServer a WAMP)
Zji?t?n? velikosti PageRanku
http://www.jaknaweb.com/pagerank-checker nefunkční link!?!
minul? po??tadlo Google PageRanku mi nefunguje ale na?el se tohle :)
 
 
  (onebit) © knedle  @  3tecky . cz