logo 3tecky.cz

…?


nové…

mé různé…


Valid HTML 4.01!
Download Opera

PORTÁL, ODKAZY, BOOKMARKS…

web zprovozněn 1.2.2001 / překopáno k 18.7.2003
 
 
kompletní výpis odkazů dle » [ abecedy ]   [ sekcí ] «
software
A[d]dict
http://www.kotala.net/addict/ nefunkční link!?!
doplnim pozdeji
Andersovo misto
http://andersovo.misto.cz/ nefunkční link!?!
jeste za ?as? Pr?vodce jsem se dostal k t?to sb?rce r?zn?ho softu - v?t?inou vygrabovan? u?ite?n? v?ci z velk?ch bal?k? - Partition Magic 8.0 (0,9MB), Norton Ghost 7,5 (1,3MB), Norton DiskDoctor, SpeedDisk a UnErase v 6.0 (1,3MB) a dal?? ?ikovn? programy, je? byli p?ekop?ny na progr?mky :)
Ant Movie Catalog
http://www.antp.be/software/moviecatalog nefunkční link!?!
Software na katalogizaci va?? filmov? sb?rky - nejlep?? co sem kdy potkal, zat?m jsem na?el jednu chybi?ku, a na forech sem ?et o dal??, je? m? v?ak nepotk?. Tah?n? informac? z r?zn?ch zdroj? (IMDB, CSFD, FILMPUB a mnoho dal??ch) pom?h? minimalizaci n?mahy p?i p?id?v?n? film? do DB - super v?c! Je?t? jsem zapomn?l podotknout, ze nen? t?eba instalovat, sta?? rozbalit…
Astalavista
http://www.astalavista.com/ nefunkční link!?!
nejv?t?? a nejzn?m?j?? vyhled?va? crack?, warez software a her…
Auto Gordian Knot
http://www.autogk.me.uk/ nefunkční link!?!
softik pro ripovan? dvd na cd - pr? jednodu?e nastaviteln? (i pro m?)…
BitTornado
http://bittornado.com/ nefunkční link!?!
experiment?ln? bittorrentov? klient pro stahov?n? tzv. torrent? - dal?? z mo?nost? jak si sehnat kdejak? soft, film, hudbu, programy - oproti oby?ejn?mu BitTorrentu m? n?kolik mo?nost? nastaven? - ??m? si m? z?skal…
Codec-Download.com
http://www.codec-download.com/ nefunkční link!?!
budeme jim ve?it ne? sb?rka v?ech mo?n?ch kodek?, jak samostatn?ch, tak i codec bal?k? - nejen video, ale i audio…
Convert DOC
http://www.softinterface.com/Convert-Doc/Foreign/slovak/Konverzia-PDF.htm nefunkční link!?!
softík pro konverzi doc,rtf,pdf aj. do dalsich formatu - sice share, ale i tak by ho nekdo mohl pouzit - ja ho vyuzil k hromadnému překopání DOC a RTF souborl do txt - čestinu zvládá až na jedno písmeno - (hmm ktere?)…
CoolPlayer
http://coolplayer.sourceforge.net/ nefunkční link!?!
Tak m?m pocit, ?e si tento soft??ek (318 kb 215 build) budu v budoucnu pouzivat - je to p?ehr?va? mp3, ogg, um? playlisty, p?evod do wavu, idtagy i p?ejmenov?vat soubory. Mo?n? a? to je?t? trochu dopiluj?, nahrad? to u m? winamp ;)
customize.org
http://customize.org/ nefunkční link!?!
Skiny do r?zn?ch program? - nam?tkou: winamp, miranda, quicknotes, rainmeter, railendar a dal?? a dal??…
Dejwy a Lucie - videokodeky v AVI
http://www.dejwy.net/softw_avi.html nefunkční link!?!
Seznam videokodek? po??van?ch v AVI souborech podle jejich ?ty?p?smen?ho k?du - to`t ve zkratce co na t?to str?nce najdete - ale nejen seznam kodek? - u n?kter?ch i je i link na p??m? st?hnut?. A samoz?ejm? nechyb? ani linky na zdoje - nap?. GSPOT (utilitka pro zji?t?n? video-audio kodeku)…
Download.com
http://www.download.com/ nefunkční link!?!
chci-li naj?t n?jak? ten software, za??n?m na tomto serveru…
DriverSearch.com
http://www.driversearch.com/sites.php nefunkční link!?!
z?kladn? str?nka pro vyhled?v?n? driver? - je to jenom rozcestn?k na samostatn? dom?ny, t?kaj?c? se u? roz?len?n?ch driver? - audio, cdrom, mouse, monitor, printer, sound, usb, video? ale hlavni jest tohle: login -driver2- a heslo je -all- samoz?ejm? bez poml?ek…
Edskes File Download Mirror
http://home.hccnet.nl/h.edskes/mirror.htm nefunkční link!?!
Str?nka s odkazy tyto programy se vztahem k videu a hudb?: QuickTime Alternative, Real Alternative, K-Lite Codec Pack, DirectX, Winampy aj. Ne jen jeden link, ale n?kdy a? dv? des?tky funguj?c?ch zdroj?…
eMule Kademlia - eMule Mod's
http://www.kademlia-mods.de/ nefunkční link!?!
nadstavby/mody pro p2p emule
Freeware - programy bez poplatku, zdarma
http://freesoftware.czechian.net nefunkční link!?!
Archiv freesoftu. Co k tomu dodat? N?kter? progr?mky ur?it? vyu?ije ka?d? z v?s...
Freshmeat
http://www.freshmeat.net/ nefunkční link!?!
Na tuto dom?nu je ka?d? den p??d?no p?es 30 skript?, program?, progr?mk?, utilit, atd. V takov?m mno?stv? v tom byl ?ert, abyste tam nena?li p?esn? to co hled?te...
GNU/FDL Anglicko-?esk? slovn?k
http://slovnik.zcu.cz/ nefunkční link!?!
doplnim pozdeji
Grafics warez daily
http://www.gfxworld.org/ nefunkční link!?!
sajta kde se objevuji linky na cracknut? grafick? programy - ve stylu: co den dal
html2cz
http://www.volny.cz/html2cz/ nefunkční link!?!
linkuju si tento p?eklada? str?nek do budoucna :)
ImagesPro
http://www.imagespro.com nefunkční link!?!
podtitul - grafic and video software directory - hovo?? za v?e...
jak z LIT na TXT
http://tecnodude.tripod.com/ nefunkční link!?!
navod a linky na soft s jejichz pomoci muzete prevest knihy ve formatu LIT na TXT - nezkou?eno
LAME MP3 encoder
http://mitiok.cjb.net/ nefunkční link!?!
Nejlep?? mp3 kodek na k?dov?n? do tohoto form?tu = LAME. Na t?to str?nce jsou pak i linky na programy, je? LAME pou??vaj?; alternavtivn? kompilace tohoto open source software; a dal?? odkazy k tomuto t?matu…
Lopu?? user skripty pro Operu a Firefox
http://molhanec.net/lopuch.php nefunkční link!?!
gener?tor user script? - nyn? obsahuje 2 veci: Reply s ??slem p??sp?vku pro c?len? odpov?di a jakoby wysiwyg editor pro diskuzn? servery Lopuch a Lapiduch
MajorGeeks.com
http://www.majorgeeks.com nefunkční link!?!
port?l r?zn?ho software - vcelku slu?n? uspo??dan?... T?eba sem tam nasel download akceler?tor ve velikosti 300 KB :)...
Mozilla FireBird
http://texturizer.net/firebird/ nefunkční link!?!
nen? to ofici?ln? str?nka, ale zde by jste m?li naj?t v?e ohledn? tohoto prohl?e?e…
Mp3ListShellEx
http://www.gasanov.net/Mp3ListShellEx.htm nefunkční link!?!
Program/roz???en? do windows co dok?e ulo?it obsah adres??e do playlistu - p??padn? je exportovat do jin?ho form?tu (html, cvs, xls, xml) - mohl by b?t i u?ite?n?…
MPEG Audio Collection
http://mac.sourceforge.net/ nefunkční link!?!
m?j obl?ben? a velmi pou??van? soft pro "po??dek" v mp3 - datab?ze mp3 a? u? na cd nebo na disc?ch…
ofici?ln? str?nky eMule
http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=32 nefunkční link!?!
p2p klient na sd?len? a stahov?n? dat
Opera
http://www.opera.com nefunkční link!?!
IMHO nejlep?? browser na trhu (sv?t? :) - mo?n? a? vyzkou??m FireBirda, zm?n?m n?zor, ale zat?m suver?n? kr?l www prohl?e?? - mnou preferovan? hlavn? klady - obr?zky p?es tla??tko, blokov?n? popup, pozn?mkov? blok, konfigurovateln? vyhled?v?n?, osobn? li?ta aj.
Opera - search.ini
http://www.3tecky.cz/util/search.ini nefunkční link!?!
Muj speci?ln? search.ini do Opery - mimo klasickych g(oogle), a(lltheweb)… nastaveno j(yxo), c(inema.burda.cz), fd(csFD.cz), p(ravidla), asta(lavista.box.sk), slun(ecnice), 3(tecky), imdb a budu pridavat i dalsi pro jednoduzsi vyhledavani…
Opera Browser Wiki
http://nontroppo.org/wiki/CategoryOpera nefunkční link!?!
??st jedn? wikipedie zam??en? na Operu - zapisuji kv?li polo?ce 94 - PowerButtons, kter? obsahuje ikonky s kodem ukazuj?c?m heslo na p?ihla?ovan? str?nce (z WAND.dat)
Opera CustomButtons
http://nontroppo.org/wiki/CustomButtons nefunkční link!?!
seznam tla??tek, je? m?ete m?t kdekoli v ope?e - na p??d?n? sta?? kliknout a p?idat nebo p?et?hnout na po?adovan? m?sto
Password Recovery Tool(s)
http://www.gsmblog.com/freeware/ nefunkční link!?!
free softy pro z?sk?n? dat z mejloveho uctu nebo z FPT. jednoduche a ucinne…
PhazeDDL.com
http://www.phazeddl.com/ nefunkční link!?!
pro hleda?e softu - co se kde ?ustne, to zde n?kdo za?adi…
Proxy tools
http://www.my-proxy.com/com/download.php nefunkční link!?!
dopln
PSPad - HTML editor, PHP editor
http://www.pspad.com nefunkční link!?!
free editor pro program?tory a webmastery, dovol?m si ??ct, ?e na dom?n? CZ nejv?ce pou??van?, tj. nejen mnou…
QDI win98 driver
http://www.3tecky.cz/util/qdi-w98.zip nefunkční link!?!
driver pro windows 98 (SE) bez kter?ho se nedostanete na tomto syst?mu na USB Flash Disk QDI. Jednou sem ho hledal a nena?el, tak si ho h?u na str?nku (pro jistotu)
RazorLame
http://www.dors.de/razorlame/ nefunkční link!?!
grafick? prost?ed? nad kodekem Lame…
Seznam p??kaz? db MS SQL Server
http://www.promotic.cz/cz/pmdoc/Subsystems/Db/MsSQL/Statmn/GroupStatmn.htm nefunkční link!?!
Seznam p??kaz? a ulo?en?ch procedur datab?zov?ho jazyka MS SQL Server
Slune?nice
http://www.slunecnice.cz/ nefunkční link!?!
?esk? napodobenina www.download.com, ale je bl?e a t?m se rychleji stahuj? soubory...
SnapFiles
http://www.snapfiles.com/ nefunkční link!?!
Dal?? "studna" pln? shareware a software - vcelku slu?n? uspo??dan?….
Test konvertor? k?dov?n? ?e?tiny
http://vorisekd.wz.cz/test.htm nefunkční link!?!
+ odkazy na v??echny u?astn?ky tohoto konvert kl?n?…
The Opera Custom Button & Command Creator
http://nontroppo.org/tools/buttonmaker/ nefunkční link!?!
udelej si vlastn? tla??tka do sv? opery!!!
TinyApps.Org
http://www.tinyapps.org/ nefunkční link!?!
u? jsem se b?l, ?e to nenajdu: klasick? sajta s r?zn?m software, ale rozd?l od jin?ch je ten, ?e se zame?il na "velmi mal?" progr?mky pro PC - nam?tkou m?j obl?ben? SpeedMail, Miranda, Xenu (to jen z polo?ky internet) aj.
Usefull ToolZ
http://www.kickme.to/siana nefunkční link!?!
mysl?m, ?e zde jsou linky na pln? verze program?, pokud ne, tak prost? ne…
V?ce MSIE na jednom PC
http://www.skyzyx.com/archives/000094.php nefunkční link!?!
Tip pro webmastery - pro ty co zaspali, nebo maj? skler?zu jako j?: na t?to str?nce najdete archivy MSIE 3, 4.01, 5 a 5.5, je? m?ete d?t na jeden PC a provozovat tak tyto shit prohl?e?e sou?asn? - nutn? pro optimalizaci (bohu?el).
Za?e?ti
http://www.vrana.cz/zacesti/ nefunkční link!?!
Za?e?ti je makro pro Word 97, 2000 a XP, kter? p?evede ?esk? text bez diakritiky na text s diakritikou (p?id? h??ky a ??rky do textu bez nich)…
 
 
  (onebit) © knedle  @  3tecky . cz