logo 3tecky.cz

…?


nové…

mé různé…


Valid HTML 4.01!
Download Opera

PORTÁL, ODKAZY, BOOKMARKS…

web zprovozněn 1.2.2001 / překopáno k 18.7.2003
 
 
kompletní výpis odkazů dle » [ abecedy ]   [ sekcí ] «
knihy, knihkupectví
A. Sapkovski: Kanón fantasy
http://www.legie.info/temp/kanon-fantasy.htm nefunkční link!?!
[uvodni text] Uv?d?m zde p?taosmdes?t knih k?nonu fantasy, kter? m? zn?t ka?d? ??dn? milovn?k tohoto ??nru. Upozor?uji, ?e krom? krit?ria absolutn? liter?rn? hodnoty - kter? je ostatn? velice, opravdu velice subjektivn? - jsem se p?i sestavov?n? tohoto seznamu ??dil tak? krit?riem z?va?nosti a v?znamu, kter? m? uveden? titul (nebo cyklus) pro ??nr, a d?le pak t?m, jak ovlivnil v?voj ??nru.
Bazar knih
http://www.jcsoft.cz/bazar/ nefunkční link!?!
Kdo hled? ten (mo?n?) najde - a j? na?el - dle me je tento antikvari?t nejlep?? na ?esk?m webu. Nejvet?? pod?l knih m? v kategorii Fantasy, Scifi a Horor - coz mi pln? vyhovuje…
Book of the Dragon
http://www.botd.euweb.cz/ nefunkční link!?!
Zaj?mav? ud?lan? str?nky ve form? knihy zam??en? na fantasy - obsahuj? Pov?dky, Galerie, Dra?? Doup?, Recenze, Recenze PC her, ?erm, Odkazy a historie…
BookZ :: knihy pre kazdeho
http://bookz.webwizard.sk nefunkční link!?!
Kompletn? web v?novan? elektronick?m knih?m - p??stup k downloadu jen p?es registraci na t?chto str?nk?ch…
C.D.Payne - Mládí v hajzlu
http://mujweb.atlas.cz/www/_chose/denik.htm nefunkční link!?!
P?epis knihy do html, d?l t?et? pr? nen? zcela kompletn?…
eKnihy
http://eknihz.mysteria.cz/ nefunkční link!?!
cituji: Dostal ses na port?l, kter? si klade za c?l p?ev?st do elektronick? podoby co nejv?ce klasick?ch knih, nebo je alespo? shrom?dit na jednom m?st? (tady) a to nejl?pe v otev?en?ch form?tech. V?echny knihy, kter? je tu mo?no naj?t, jsou ve form?tu TXT (CP-1250), a v?t?inou i HTML (iso-8859-2). Na str?nk?ch je moc p?kn? html Reader…
Fantasy a Sci-fi: port?l do sv?ta fantasie
http://fantasy-scifi.net/ nefunkční link!?!
S podtitulem Od fanou?k? pro fanou?ky to byla velk? my?lenka, ale asi vybouchla na nedostatku dobr?ch du?? (stejne jako me NHL :() - ale i tak st?le be?? a informace ve sv?ch rubrik?ch m?, a? n?kter? u? jsou mrtvy: encyklopedie (sv?ty PP, Zakl?na?, HP…), bazar (knihy, hudba, hry), knihovna (v CR vydanych d?l - nekompletn?), obch?dek (v?ci ze StarWars ci PP) aj.
Fantasy Planet
http://www.fantasyplanet.cz/ nefunkční link!?!
logo jest: Mnoho sv?t? na jedn? planet?. Server o sci-fi a fantasy. Velmi komplexn? informace o v?emo?n?m z t?chto sv?t?. Rubriky - novinky, literatura, filmy, hry, pov?dky, hudba, report?e. D?le obsahuje tzv. Sv?ty - co? jsou odkazy na jin? str?nky o v?em mo?n?m, co alespo? trochu zav?n? SF&F…
Fantasya.cz - Science-fiction a fantasy knihkupect
http://www.fantasya.cz/ nefunkční link!?!
dal?? specializovan? knihkupectv? na sf a f do sb?rky na ?esk?m netu… tak a? se jim da??
Franz Kafka (1883-1924)
http://mujweb.cz/www/franz.kafka/ nefunkční link!?!
Knihy FranzeK (mo?n? ?pln? v?echny) a knihy o FranzoviK - v?e v html…
Henry's SF a F web
http://www.henryweb.mfantasy.cz/phprs/index.php nefunkční link!?!
auto?i, knihy, recenze a dal?? informace o Sci-fi a Fantasy - po p?esunu pod mfantasy.cz je to web k sv?tu…
Internet Book List
http://www.iblist.com/ nefunkční link!?!
anglick? internetov? datab?ze knih, autor? a s?ri? - neco podobn?ho tvo??m ve sv? Legii…
Jak číst PDB?
http://pdb.3tecky.cz/ nefunkční link!?!
Vytvo?il jsem osv?tovou str?nku k form?tu *.PDB. Krom lehk?ho ?vodu o tom, co je PDB form?t, je zam??en na PDB readery a PDB makery… Tak?e, kdy? nev?te, ??m ??st eknihy v PDB, zde najdete odpov??.
Jaroslav Ha?ek: Osudy dobr?ho voj?ka ?vejka za
http://members.tripod.com/~Klempera/svejk.htm nefunkční link!?!
Kapitoly t?to knihy v html, nic v?c, nic m??…
Jiří Kulhánek
http://www.kulhanekj.wz.cz nefunkční link!?!
jasn? a stru?n? - knihy a pov?dky v elektronick? podob? od Ji??ho Kulh?nka…
L?ova knihovna
http://sweb.cz/VLaznovsky/ nefunkční link!?!
knihy ze sv?ta StarTrek - prej pouze v polovi?n? verzi, ale kdo v? :)
Ledová společnost
http://mujweb.cz/www/ledova.spolecnost/knihy.htm nefunkční link!?!
O scifi Ledov? spole?nost v?m jen to, ?e je stra?n? dlouh? - jak netu??m, ale kdybych si cht?l pre??st jejich prvn?ch 32 d?l?, najdu je tady…
LEGIE - databáze knih Fantasy a Sci-Fi
http://www.legie.info nefunkční link!?!
Scifi a fantasy knihy vydané v české republice na jednom místě. Anotace knih, seznamy povídek, autorů, sérií. Registrace pro hodnocení, komentáře, možné vytvoření vlastní knihovny…
LIterární doupě
http://ld.johanesville.net/ nefunkční link!?!
Elektronick? knihovna, ?ten??sk? den?k i p?ehled spisovatel? v jednom.
Makedoc online
http://www.iconv.com/makedoc.htm nefunkční link!?!
p?eform?tuje ASCII text do PalmDoc PDB souboru - a to primo z webu…
Meč a Magie
http://www.miroslavkrupa.cz/mm/ nefunkční link!?!
Pr?vodce sv?tem fantasy literatury od Miroslava Krupu. Pokud hled?te z?kladn? info o n?kter?m ze nejzn?m?j??ch fantasy spisovatel? (Anthony,Bialolecka, Brooks, Cole, Donaldson, Eddings, Feist, Gardner, Gemmell, Goodkind, Howard, Jordan, Kay, Martin, Moorcock, Pratchett, Re?kov?, Rohan, Sapkowski, Tolkien, Williams) - zde ho najdete
Minotaur
http://www.minotaur.cz/ nefunkční link!?!
Scifi a fantasy knihkupectv? - samoz?ejm? online - fyzicky ve Svitav?ch. Jak sami p?? - sna?? se o nejkomplexn?j?? nab?dku titul? SFaF (+ samoz?ejm? comix a horror). Zaj?mav? je, ?e kontaktn? osoba je ro?n?k 1980, tedy z?dn? tric?tn?k ?i v?ce…
NaRCoNoMiCON
http://narco.d2.cz/knihz.html nefunkční link!?!
op?t dal?? knihy ke sta?en? v elektronick? podob? - tentokr?t Gibson, King, Kulh?nek a dal?? - v?e z oblasti Scifi ?i cyberpunku
Nokturno
http://www.nokturno.net/ nefunkční link!?!
liter?rn? server; m?te liter?rn? slinu a nev?te kde publikovat sv? d?la? tot m?sto pro va?e v?tvory…
PalmKnihy - knihy ve Va?? dlani
http://www.palmknihy.cz/ nefunkční link!?!
Dnes je pond?l? 19.1.2004 - M?me pro V?s celkem 1 821 knih / to jen pro informaci - ke sta?en? form?ty knih PDB a PRC (tohle nevim co je za form?t) 16 sekc? pro lep?? orientaci a samoz?ejm? vyhled?v?n?. M?m ale ten pocit, ?e tam sp?e budou ?e?t? auto?i, ale m?u se m?lit
Pav? knihovna
http://www.oook.cz/library/index.html nefunkční link!?!
n?kter? knihy Jerome Klapky Jerome, Edgara Allana Poea a Andrzeje Sapkowskiho - v?e v html
RoboVa str?nka o knih?ch /a inom/
http://www.robov.knihy.szm.sk/ nefunkční link!?!
z tohoto webu: \'dostali jste sa na rozcestn?k elektronick?ch kn?ek. P?eva?uje tu ??nr sci-fi, fantasy, detektivky a dobrodru?n? d?la\' (p?elo?il jsem do ?e?tiny :)
Sageova str?nka
http://sage.hippy.cz/ nefunkční link!?!
N?kolik des?tek knih (sekce prekvapive Knihy :) v podob?, je? se d? ??st na PC. Nam?tkou Bible, E. Hemingway, Dostojevskij; jak v anglick?m jazyce, tak i v ?e?tin?…
Sv?t Fantasy
http://sideoflight.mysteria.cz/index2.html nefunkční link!?!
dal?? ze stran, kde m?ete naj?t p?r fakt? o obl?ben?ch spisovatel?ch fantasy literatury. P??padn? i recenze n?kter?ch z knih…
Velká databáze comicsu
http://www.comicsdb.cz/ nefunkční link!?!
V?tejte v pomalu se rozr?staj?c? datab?zi comics?, kter? vy?ly v ?R. ??elem je d?t dohromady co nejv?ce z?kladn?ch dat o t?chto comicsech a nechat v?s, n?v?t?vn?ky, k nim ps?t sv? kritiky, post?ehy, p?ipom?nky, aby jin? m?li v?b?r a rozhodov?n? o to snaz??.
Webbooks
http://webbooks.webpark.sk/ nefunkční link!?!
vet?inou anglick? verze knih - ale sem tam i ?esk? - Adams, Douglas, Asimov, Isaac , Eddings, David Feist, Raymond E. , Pratchett, Terry , Rowling, J. K. , Tolkien, J. R. R. , Zelazny, Roger
 
 
  (onebit) © knedle  @  3tecky . cz