logo 3tecky.cz

…?


nové…

mé různé…


Valid HTML 4.01!
Download Opera

PORTÁL, ODKAZY, BOOKMARKS…

web zprovozněn 1.2.2001 / překopáno k 18.7.2003
 
 
kompletní výpis odkazů dle » [ abecedy ]   [ sekcí ] «
film, hudba, kultura
:o: GROOVE ON-LINE :o:
http://www.groove-on.cz/ nefunkční link!?!
Server stvo?en? k m?mu hudebn?mu vkusu - zde hled?m novinky co m? zaj?maj?…
All Soundtracks
http://www.allsoundtracks.com/ nefunkční link!?!
prej sajta se soundtracky voln? ke sta?en?, jenom zat?m nevim jak…
Anime Tempy
http://www.animetempy.com/ nefunkční link!?!
ned?vno jsem se zbl?znil do anime a mangy (no sp? anime :) a tak si cas od casu stahuju n?jak? ty divx tohoto ??nru - no a tady je (prej) nejv?t?? archiv recenz? na filmy a seri?ly tohoto druhu
Apollo 13 - hudební klub Prostějov
http://www.apollo13pv.cz/ nefunkční link!?!
Prostějovský hudební klub
Audio Find
http://audiofind.ru/ nefunkční link!?!
h?dejte, co zde m?ete naj?t? n?pov?da: mp3…
Box Office Mojo
http://www.boxofficemojo.com/ nefunkční link!?!
Informace o tr?b?ch film? - u star?ch jen US + sv?tov? souhrn, u nov?ch u? i ten sv?t je rozpitv?n na jednotliv? zem?…
CDcovers.cc
http://www.cdcovers.cc/ nefunkční link!?!
hled?te obaly na Bollywood, Cdi, Dreamcast, Dvd,Gamecube, Gba, Karaoke, Pc, Psx, Psx2, Vcd, Vhs, Xbox? tak to zkuste zde…
Clipland: musicvideos, shorts, commercials, moviet
http://www.clipland.net/ nefunkční link!?!
Velk? sajta s videoklipy (asi ve form?tu real video), kolik jich je zat?m nejsem schopen ??ct, pr?v? sem na ni narazil…
Česko-Slovenká filmová databáze
http://www.csfd.cz/ nefunkční link!?!
Ultimativn? ?esk? datab?ze o filmech, herc?ch, here?k?ch a re?is?rech. Tlesk?m stvo?itel?m tohoto D?la…
diskografie.cz
http://www.diskografie.cz/ nefunkční link!?!
statistika: skupiny: 689 | alba: 3820 | p?sni?ky: 19570 | texty: 16079 - pokud budou pokra?ovat, bude to moc p?kn? datab?ze pln? dat…
DVDExpress - p?ipravujeme
http://www.dvdexpress.cz/express/infuture.asp nefunkční link!?!
seznam titul?, kter? vyjdou v nejbli??? dob? na DVD
FilmCity - m?sto pln? z?bavy
http://www.filmcity.cz nefunkční link!?!
online prodejna DVD, videa a her - bookuju pro budouc? pou?it?/n?kupy…
Hej ty kundo v b?lim dom?
http://data1.edisk.cz/stahni/85008/Hej-ty-kundo-v-bilim-dome.mp3_2.38MB.html nefunkční link!?!
Legendarni prisen pro zpraveni nalady po ranu…
Hra o trůny / HBO / Game of Thrones
http://hraotruny.cz nefunkční link!?!
Web k seriálu z produkce HBO na motivy fantasy ságy Píseň ledu a ohně. Zima se blíží…
Charts All Over the World
http://www.lanet.lv/misc/charts/ nefunkční link!?!
odkazovn?k na mo?e str?nek s hitpar?dami z cel?ho sv?ta
IMDB
http://www.imdb.com/ nefunkční link!?!
internet movie database - snad kompletn? seznam v?ech film?, herc?, re?is?r? na netu
K filmu net
http://kfilmu.net/ nefunkční link!?!
Dal?? CZ sajta v jej? datab?zi jsou informace o filmech - na ultimativni CSFD nem? (a h?dam ?e m?t nebude) a ale sekce jako: ?ekli o …, obaly jsou inovativn? a m?ou lidi tahat!
lyrics MUSIC slovakia
http://lyrics.music.sk/ nefunkční link!?!
Chcete-li texty skupin, zp?v?k? a zp?va?ek, tohle bude to prav? m?sto na vyhled?n?. Cituji z jejich stranky: Moment?lne m?me 14874 textov od 731 interpretov - coz je v?ce ne? slu?n?…
LyricsLand
http://www.lyricsland.org/ nefunkční link!?!
Op?t sem na?el dal?? ze server? s texty p?sni?ek r?zn?ch interpret?, logicky tam budou jenom anglick? skupiny a interpreti…
Manga & Anime
http://fmss.wz.cz/maindex.htm nefunkční link!?!
Popis v?eho mo?n?ho o Anime a Manga, a? to jsou osobn? str?nky jednoho ?lov?ka (Fandu :), zd? se mi vcelku ucelen? a docela komplexn? (na jednoho ?lov?ka). Jenom ten design…
Manga?esky
http://www.mangacesky.wz.cz/ nefunkční link!?!
Excelentn? - jak jinak to nazvat - str?nky, kde m?ete naj?t P?ELO?EN?, pro jistotu je?t? jednou - p?elo?en?!!!! - Manga seri?ly!
movieZone
http://www.moviezone.cz/ nefunkční link!?!
MovieZone je klasick? filmov? web, jeho? prim?rn?m ??elem je upozor?ovat na nejnov?j?? a nejzaj?mav?j?? ud?losti ve sv?t? filmu. ??dn? film pro n?s nen? nezaj?mav?, tak?e se budeme sna?it krom hlavn?ho "hollywoodsk?ho" proudu nab?zet informace i pro fanou?ky ostatn?ch z?krut celuloidov?ho sv?ta (asijsk? produkce, nez?visl? filmy apod.). Najdete u n?s recenze, preview (Na obzoru), filmov? trailery, necenzurovan? n?zory v pravideln?m blogu a p?edev??m ty nej?erstv?j?? novinky. A samoz?ejm? se nehodl?me zastavit, tak?e o?ek?vejte, ?e v budoucnu se n? web bude rozr?stat stejn? ut?en? jako doposud.
MusicWorld - p?j?ovna
http://www.musicworld.cz/klub/index.htm nefunkční link!?!
na t?chto str?nk?ch jsem schopen vyhledat drtivou v?t?inu alb a jejich rok vyd?n?. Ov?em ??dn? jin? informace ne?ekejte…
OSTweb - Magick? svet filmovej hudby
http://www.ost.sk/index.php nefunkční link!?!
Slovensk? web zam??en? na recenzov?n? filmov?ch soundtrack?, informac? o jejich autorech a dal??ch informac?ch v tomto sm?ru…
shadow-cz.info
http://www.shadow-cz.info/ nefunkční link!?!
rozeber linky
The Official Swiss Charts
http://www.swisscharts.com/ nefunkční link!?!
ofici?ln? ?v?carsk? hitpar?da - nejen aktu?ln? prodejnost singl? a alb, ale hlavn? ARCHIV t?to hitpar?dy od roku 1968 - tato str?nka je stvo?ena pro to, aby z jejich dat si kdokoli poskladal ultimativn? Best Of [70,80,90,00,01,02]s - co? u 80s m?m jednou v pl?nu!!!
Titulky
http://www.volny.cz/titulkycz/ nefunkční link!?!
v?sti?n? n?zev str?nky, ?e :) p?es 880 (10.8.2003) titulk? plus info o kazd?m filmu, k n?mu? tu jsou titulky (m?m pocit, ?e jen ?esk?) + linky na jin? str?nky s titulkama…
Totan
http://totan.manga.cz/ nefunkční link!?!
grupa co p?ekl?da anime
Unie filmov?ch distributor?
http://ufd.cz/index.php?a=cat.6 nefunkční link!?!
?eb???ky n?v?t?vnosti kin v ?R, v?dy v t?den?m p?ehledu 20 nej?sp?n?j??ch - bohu?el v?dy v xls souboru :(
 
 
  (onebit) © knedle  @  3tecky . cz