logo 3tecky.cz

…?


nové…

mé různé…


Valid HTML 4.01!
Download Opera

PORTÁL, ODKAZY, BOOKMARKS…

web zprovozněn 1.2.2001 / překopáno k 18.7.2003
 
 
kompletní výpis odkazů dle » [ abecedy ]   [ sekcí ] «
blogy, pravidelné seriály
[ Letem světem ]
http://weblog.oborsky.cz/ nefunkční link!?!
Autor: Luk? Oborsk? (nejen, ale je to jeho dom?na); Blogger Lukin has been terminated. ?koda… op?t pravideln? p??sp?vky o webdesignu, (X)HTML, CSS, p??stupnost a pou?itelnost str?nek a informa?n? technologie obecn?
486games
http://www.486games.net nefunkční link!?!
hur? na hry z let d?vn?ch - nam?tkou: UFO: EU, Worms, X-Wing, Abuse, Dune…
About weblog
http://www.zpravy.net/weblog/ nefunkční link!?!
Autor: Petr Weida; XHTML, CSS, SEO, p??stupnost, pou?itelnost, webdesign a internet + doplnim pozdeji
Blog Rožánek
http://www.rozanek.cz/ nefunkční link!?!
Autor: Filip Ro??nek; v?dy tam najdu n?co, ?emu se zasm?ju, docela by m? zaj?malo, kam na ty odkazy chod? (?e by klub kompost na lopuch.cz?)
conBLOG weblog
http://blog.converter.cz/ nefunkční link!?!
autor: Ji?? Bure?; internet, webdesign a v?e co se t?k? podobn?ch t?mat + obl?ben? navz?mem??our?n? do ostatn?ch bloger? a jejich n?zor?…
FFFILM
http://fuxoft.cz/fffilm/ nefunkční link!?!
Autor: Franti?ek -Fuxoft- Fuka; autor recenz? do cinemy m? sv?j t?den?k (jak v?ichni v?te) i na novinky.cz, pro filmoveho maniaka nutnost!
gHacks
http://www.ghacks.net/ nefunkční link!?!
blog ve kter?m jsou vemi zaj?mav? informace - freeware, srovn?v?n? aj.
Gorilla.cz
http://www.gorilla.cz/ nefunkční link!?!
Luk? -gorila- Franta se rozhodl v?echny sv? n?zory na kulturni sv?t (film, hudba, reality show a mo?n? i knihy) troubit do sv?ta ve velk?m a koncentrovat je na jednom m?st?. IMHO ?in zaslou?il? va?? pozornosti
Internetový oříšek
http://www.orisek.net/ nefunkční link!?!
Autor: Tom? Hodbo?; relativn? nov? weblog orientovan? na weblogy, dom?ny, www a webdesign - plus je?t? oblig?tn? aktualitky z netu. Vypad? dob?e, budeme ho ??st…
La Trine
http://latrine.dgx.cz/ nefunkční link!?!
autor: David Grudl aka dgx; weblog se sekci o PHP, takze musim
Luk? Ma?? na webu
http://maciweb.net/blog/web/ nefunkční link!?!
Autor: Luk? Ma??; weblog o tvorb? webu - to snad ??k? v?e? Dopl?uji: vypad? to, ?e se tento blog dostane mezi m? st?lice - d?v? p?ehledn? informace a co v?c si ?lov?k co je hled? m?e p??t.
Mraveni?t? - Weblog
http://mraveniste.org/weblog/ nefunkční link!?!
Autor: Jan Bien; tento weblog se mi hodn? l?b? - je p?ehledn? a opravdu jsem si v n?m p?e?et snad v?echny ?l?nky za posledn? m?s?c?
nitroblok: experiment?ln? z?pisn?k
http://nitroblok.ic.cz/ nefunkční link!?!
autor: V?clav ?trupl; ani jsem se nesta?il dokopat ke kr?tk?mu popisku tohoto blogu o webdesignu a internetu a u? se z n?j stal sp?c? weblog, je? snad bude jednou op?t aktivn?. P??sp?vky za aktivn? 4 m?s?ce jsou pr?stupn?, co? je samoz?ejm? pot?uj?c?…
PHP Fashion
http://phpfashion.com/ nefunkční link!?!
David -dgx- Grundl pokra?uje v blogov?n? o PHP, Texy!, Nette, Dibi na tomto m?st?… dle v?eho neprogramovac? posty pak budou na latrine.cz
PHP triky
http://php.vrana.cz/ nefunkční link!?!
Autor: Jakub Vr?na; op?t PHP blog…
PHP weblog
http://www.php-weblog.com/ nefunkční link!?!
Autor: Pif; n?zev hovo?? za v?e…
Sova v s?ti: Weblog pro webmastery a webdesign?ry
http://www.sovavsiti.cz/weblog/ nefunkční link!?!
Autor: Marek Prokop; nutnost, nutnost, nutnost - ofitext: ?l?nky, rady a novinky pro webmastery, webdesign?ry a informa?n? architekty
Sv?t Cardhalia
http://cardhalia.blog.cz/ nefunkční link!?!
mnou vytvo?en? blog p?edm?tech v free h?e Cardhalii - velmi poveden?ho RPG dungeonu. Sna??m se zde napsat v?echny speci?ln? p?edm?ty a k nim jejich vlastnosti. Pomozte mi p?es koment??e je dopl?ovat…
Yuh??v weblog o webu
http://www.jakpsatweb.cz/weblog/ nefunkční link!?!
Autor: Du?an -Yuh?- Janovsk?; Yuh? je autorem ?i spr?vcem dom?ny jakpsatweb.cz co? ho prost? ?ad? automaticky do ?ten?ch blog?…
 
 
  (onebit) © knedle  @  3tecky . cz